Leipzig, Thomaskirchhof:
    In 2011 echter publiceerde Jenny Florstedt in nr. 24 van de Karl-May-Haus-Information een artikel (pp. 61-65) waarin zij aantoont dat de nummering op de Thomaskirchhof diverse malen is gewijzigd. Nummer 12 bevond zich in een voor de laatste omnummering (1885) in een doodlopend straatje dat officieel onderdeel was van de Thomaskirchhof, maar in de volksmond bekend stond (staat?) als „der Sack” (van Sackgasse, doodlopende straat). Op 21 december 1943 werd het hele gebouwencomplex in deze „Sack” vernietigd en pas na 2000 herbouwd.
    Het witte gebouw links staat dus op de plek waar Karl op 20 maart 1865 onder de naam „Hermes” enkele kamers op de derde etage had gehuurd bij de weduwe van een azijnfabrikant, Johanne Rosine Hennig, teneinde zijn bontdiefstal te kunnen uitvoeren.
    © foto 2015