Leipzig, Goldschmidtstraße 33:
    Ondanks de oproep van Ernst Keil (* 6 december 1816 , † 23 maart 1878) om een paar jaar later, als hij volwassen was, opnieuw een verhaal in te sturen, verscheen pas in 1880 Karl Mays enige bijdrage aan Die Gartenlaube: een ingezonden brief met de vraag hoe het zat met auteursrechten in de Verenigde Staten.
    Het antwoord in de „Kleiner Briefkasten” in het blad luidde als volgt: K.M. in Hohenstein. Sie sind leider wehrlos, und wir Alle mit Ihnen - weil ein diesbezüglicher gesetzlicher Schutz in Amerika nicht existirt. („K.M. in Hohenstein. U bent helaas weerloos en wij allemaal met u - omdat een dergelijke wettelijke bescherming in Amerika niet bestaat.”).
    © foto 2021.