Friedrichsruh, Bismarck-Museum:
    Daar staat dan weer tegenover dat Karl „Hem!!!” live gezien heeft, ik alleen als beeld in dit museum.
    In «Die Liebe des Ulanen» en «Die falschen Exzellenzen» wordt Bismarck genoemd, in «Das Waldröschen» neemt de vorst zelfs deel aan de handeling.
    Er zijn niet alleen argumenten om aan te nemen dat May voor Bismarck was, er zijn ook andere argumenten; maar aangezien May 100 mark van de benodigde 16.000 gaf voor de bouw van de Radebeuler Bismarcktoren mogen we aannemen dat hij pro-Bismarck was.
    © foto 2014