Bremen:    Bremen is een langgerekte stad (grootste oost-west-afstand 38 km) op beide oevers van de Weser, op ongeveer 50 km voor de monding van deze rivier in de Noordzee. In 787 verhief Karel de Grote de stad tot bisschopszetel en in 1260 werd de stad lid van de Hanse, waardoor ze tot grote bloei kwam.
    Op 31 december 2020 telde de stad 566.573 inwoners.