Athene (Athen, Athina):    De stad Athene bestaat al sinds het neolithicum (5000-3000 v.C.) en is gelegen in een vlakte die aan de noord- en oostzijde wordt begrensd door de Pentelikos resp. de Hymettos, op zo’n 20 km afstand van de Saronische Golf.
    Bij de volkstelling van 2011 telde de stad 664.046 inwoners, terwijl de agglomeratie 3.130.814 inwoners telde; inmiddels wordt het officiële inwonertal van het stedelijke gebied op 4 miljoen geschat, maar het werkelijke aantal zou zelfs boven de vijf miljoen liggen.