Vught:
    Wij verplaatsen onze auto’s en onszelf naar Vught, waar de familie Grossouw (BEstaande uit vader, moeder, zoon en een kwartet dochters) in dit huis op de Boxtelseweg 4 woonden. Dochter Wiesje (vraag 94) zou de eerste vrouw van Willem worden en later een BElangrijke rol spelen in Willems min of meer autobiografische roman „Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen?”.

    © Roger Schenk,
    17 mei 2015