Hinthamerstraat:
    Het Roomsch-Katholiek Lyceum, waar Willem zijn middelbare schoolcarrière in het schooljaar 1927-1928 BEgon, heet nu de Muzerije (vraag 89).
    Hoewel het bij dat ene jaartje op het Lyceum bleef, is dat achteraf BEzien toch het BElangrijkste jaar in zijn vorming geweest, omdat zijn leraar Nederlands op die school, J. Wijffels, als eerste Willy’s schrijftalent onderkende en aanmoedigde.

    © Roger Schenk,
    17 mei 2015