Brede Haven:
    De kades aan weerszijden van de Binnendieze heten Brede Haven en Smalle Haven (vraag 78). We vervolgen onze weg via de Brede Haven en zien op nr. een pand waarin ooit een café was gevestigd, maar waarvan de uitbater tussen 1881 en 1908 daarnaast ook nog het BEroep van scheepsbevrachter (vraag 80) uitoefende.

    © Roger Schenk,
    17 mei 2015