Prins Bernhardstraat:
    Het voormalige refugiehuis van de Bossche abdij.
    Een refugiehuis was een toevluchtsoord voor BEwoners van abdijen en kloosters in periodes waarin zij woonden wanneer zij door oorlog of andere ellende niet terecht konden in hun eigen verblijf; vaak ging het daarbij om een versterkt stenen huis binnen de poorten van een ommuurde stad, zoals hier.

    © Henkus Schumacher,
    6 juni 2015.