Torenstraat:
    Het gaat om deze foto: een klein groepje mensen dat direct met Bob Evers te maken had, werd in 1989 uitgenodigd in het kantoor van De Eekhoorn, op dat moment in Amersfoort; de namen van deze mensen staan onder de foto, maar als u meer wilt weten over rol van elk van hen in het Bob Evers-gebeuren, verwijzen wij u naar Nieuwsbrief 34.

    © Frans Verpoorten jr.,
    19 mei 1989.
    De foto werd welwillend ter BEschikking gesteld door Lia Krijnen.