Dordrecht:
    De heren Kleppe en Peter J. Muller hebben geheel uit eigen zak de nieuwe Blijvende Herinnering, die iedere D-Day-deelnemer zal ontvangen, BEkostigd.
    Een spontaan applausje voor deze drie onbaatzuchtige Arie Rozen is hier wel op z’n plaats, temeer omdat deze nieuwe B.H.’s prachtig zijn geworden.

    © Hans Kleppe,
    begin juni 2015.