Torenstraat:
    Alle vlagdragende gilden BEzoeken vandaag de Sint-Jan.
    Wij hebben weliswaar geen vlaggen, maar ook wij BEzoeken de kathedraal omdat hier op 6 juni een foto-opdracht moet plaatsvinden.

    © Roger Schenk,
    17 mei 2015.