Torenstraat:
    Geheel in de katholieke tradtie is er sprake van apocriefe bronnen die slechts spreken over drie wijzen uit het oosten of zelfs drie wijzen uit het oosten en één wijze uit het centrum van het land...

    © Roger Schenk,
    18 januari 2015.