Torenstraat:
    Ja, ja, het voorbereiden van een Bob Evers-landdag - zoals onze voorzitter de bijeenkomsten steevast noemt - is hard werken! De Kleppe Brothers (en de niet zichtbare andere helft van het Buitengewoon Honoraire leden-bestand) BEzoeken alweer een Bosch’ café/restaurant („Pilking-ton’s”) om te kijken of dit wellicht geschikt is voor „ons soort HBS-bengels”.

    © Roger Schenk,
    18 januari 2015.