Zuid-Willemsvaart:
    Fotograaf John BEringen de-monstreert geheel onbewust een soort van Droste-effect.
    Droste? Hee, dat is nou ook toevallig, zo vlak vr het ge-boortehuis van de schrijver die de naam Droste nogal eens in zijn boeken gebruikte! O nee, volgens diezelfde schrijver BE-staat toeval natuurlijk helemaal niet...

    © Hans Kleppe,
    18 januari 2015.