"Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Spreekstalmeester Ton Kleppe kondigt het vertrek van het bestuur van het Bob Evers Genootschap aan; Frans Verpoorten jr., Geerten Meijsing en Peter J. Muller maken aanstalten om te gaan.