"Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Carla Beringen overhandigt Frans Verpoorten jr., Geerten Meijsing, Peter J. Muller en Coen van der Linden kopieŽn uit de TV-gids van 6 december 1972, die een substantieel onderdeel van de redevoering van haar echtgenoot John vormen.