"Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Frans Verpoorten jr maakt bekend op welke wijze men in het bezit kan komen van een CD met zorgvuldig geselecteerde geluidsfragmenten van Willem W. Waterman.