"Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Frans Verpoorten jr., Geerten Meijsing, Peter J. Muller, Coen van der Linden en Marco Meinders luisteren ontroerd naar de stem van De Meester.