"Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Peter J. Muller neemt weer plaats aan de Bestuurstafel om in alle rust te kunnen genieten van de stem van De Meester, die enkele fragmenten uit "Arie Roos als ruilmatroos" zal lezen.