Levendig Lustrum in Mokum

    "Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Met een ernstig gezicht verklaart Peter J. Muller tijdens zijn speech dat het Bob Evers Genootschap met het overlijden van het laatste bestuurslid automatisch zal ophouden te bestaan.