Levendig Lustrum in Mokum

    "Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Frans Verpoorten jr., Geerten Meijsing, Peter J. Muller en Coen van der Linden horen hoe Ton Kleppe het resterende programma van vanavond doorneemt.