Levendig Lustrum in Mokum

    "Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Ton Kleppe legt uit dat er vanavond nog een lustrumrede door Peter J. Muller, de uitreiking van de Bijzondere Herinnering en de prijzen door Roger Schenk, een vervroegde tafelrede van John Beringen, een veiling van de boekencollectie van Peter de Zwaan en een diner zullen volgen.