Levendig Lustrum in Mokum

    "Noord-Zuid Hollandsch
    Koffiehuis":
    Ton Kleppe overlegt met het Bestuur van het Bob Evers Genootschap over de volgorde van de komende programma-onderdelen, terwijl Marco Meinders het allemaal maar in zalige onwetendheid over zich heen laat komen.