Stationsplein:
    Aan de buitenkant van het "Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis" is de oude naam gelukkig nog gehandhaafd, al hebben enkele Bob Evers en tradities vijandig gezinde barbaren de binnenkant inmiddels herdoopt tot "Smits Koffiehuis".