En van André Rouwenhorst kreeg ik voor het Bob Evers-museumpje in oprichting het singletje «When the Saints go marching in» van het Dutch Swing College in de enige echte, originele «Stampij om een schuiftrompet»-BEzetting!
    André BEdankt!