Onze nummer 29 BEhoeft geen nadere toelichting:
    Een Coca-Cola-reclame met een niet-geknakte juffrouw.
    (En het toeval - dat volgens De Schrijver niet BEstaat - wil dat die opmerking over die niet-geknakte juffrouwen op de Coca-Cola-kalender ook nog eens uit deel 29 komt).